Cách đọc Báo Cáo Tài Chính doanh nghiệp

cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính tóm tắt tất cả các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Vì vậy, cách đọc báo cáo tài chính hiệu quả dường như là một kỹ năng không thể thiếu đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để bạn đọc báo cáo tài chính một cách chính xác nhất?

Bài viết dưới đây Kế Toán Xuân Nhi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp chi tiết 

I. Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những gì?

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động và dòng tiền của một doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính còn là phương tiện để chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng, cơ quan chức năng thể hiện khả năng sinh lời và tình hình tài chính của doanh nghiệp,…

2. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính được kế toán lập để đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được chia làm 4 loại theo mục đích sử dụng:

– Báo cáo kết quả kinh doanhLà báo cáo ngắn gọn và súc tích thể hiện thu nhập, chi phí và lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhất định và báo cáo này được lập thành văn bản riêng.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệBáo cáo này là văn bản thể hiện quá trình doanh nghiệp tạo ra và lưu chuyển, sử dụng dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể từ các hoạt động như đầu tư tài chính, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữuBáo cáo về thay đổi vốn chủ sở hữu thể hiện những thay đổi về vốn chủ sở hữu trong một thời kỳ nhất định theo cách ngắn gọn và cụ thể nhất. (có thể kết hợp trình bày trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính.)

– Bảng cân đối kế toán: Bao gồm hai phần là nguồn vốn và tài sản, liệt kê thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty theo thời gian quy định.

II. Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính nhanh nhất

1. Đọc báo cáo tài chính để làm gì?

Báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: Những thay đổi về tài sản, chi phí, nợ phải trả, các khoản phải thu, doanh thu, lợi nhuận.

Từ đó, chủ doanh nghiệp và các bộ phận liên quan sẽ phân tích các điều kiện hoạt động thực tế của doanh nghiệp, bao gồm: Biến động dòng tiền, thu nhập dựa trên hoạt động, khả năng thanh toán để từ đó đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.

Phân tích báo cáo sẽ nhận biết lợi thế hiện tại và dự báo tương lai về tình hình phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể.

– Cung cấp thông tin tài chính giúp đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong thời kỳ hoạt động. Là cơ sở để kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí và khả năng huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Cơ sở quan trọng để phân tích, nghiên cứu và khám phá những khả năng tiềm ẩn. Do đó, có thể đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Doanh nghiệp có thể hình thành công nghệ kinh tế, kế hoạch tài chính và các biện pháp thiết thực để tăng cường quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn hiệu quả và tăng lợi nhuận chung.

2. Cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán

  • Phần tài sản: Quy mô doanh nghiệp, cơ cấu đầu tư vốn và khả năng sử dụng vốn.
  • Phần nguồn vốn: Các tiêu chí cho phần vốn là vốn cổ phần, vốn đi vay, vốn chiếm dụng,…

Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Doanh thu, chi phí trong kỳ, chi phí khác
  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
  • Lợi nhuận, nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Mức độ lưu chuyển của dòng tiền ở mỗi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Cách đọc báo cáo tài chính của ngân hàng

Bảng cân đối kế toán: Thể hiện tình hình sử dụng các nguồn vốn của ngân hàng vào cuối kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Các nguồn thu nhập từ lãi, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán hay từ các hoạt động kinh doanh khác.
  • Khoản dự phòng phát sinh
  • Thuế phải nộp
  • Lợi nhuận

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Hoạt động phát sinh chi phí, biến động số dư trong kỳ báo cáo.

4. Cách đọc báo cáo tài chính trong chứng khoán

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản = TS ngắn hạn + TS dài hạn

Nguồn vốn = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Báo cáo kết quả kinh doanh

Lợi nhuận = Doanh thu (DT) – Chi phí (CP)

Thông tin quan tâm trong báo cáo này là những thông tin liên quan trực tiếp tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Một doanh nghiệp chứng khoán có doanh thu cao nhưng lợi nhuận có thể không cao vì lợi nhuận phụ thuộc vào cả chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tài sản đầu kỳ + Tài sản trong kỳ = Tài sản trong kỳ + Tài sản cuối kỳ

Sau các hoạt động kinh doanh, sản xuất, đầu tư, nhận biết được tài sản còn lại của doanh nghiệp.

5. Khi đọc báo cáo tài chính cần lưu ý

– Tài sản tăng hay giảm thể hiện khả năng hoạt động của doanh nghiệp tốt hay không.

– Các khoản phải thu của khách hàng cao thể hiện doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều hoặc không thu được của khách hàng.

– Đầu tư tài chính dài hạn hay liên kết với doanh nghiệp khác nếu có lợi nhuận trên 10%/năm thì doanh nghiệp hoạt động tốt.

– Báo cáo tài chính phải thể hiện rõ các tài sản ngắn hạn, dài hạn và các khoản tạm ứng.

– Xem xét kỹ các khoản xây dựng dở dang để chắc chắn không có gian lận.

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo về thông tin kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Từ báo cáo tài chính, có thể nhận biết được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đạt hiệu quả hay không.

Hy vọng qua bài viết này, Kế Toán Xuân Nhi đã giúp các bạn có thể đọc hiểu báo cáo tài chính – công cụ quan trọng quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhận thông tin qua email

Mỗi tuần tối đa 2 email được gửi thẳng đến cho bạn, tuyệt đối không Spam. Thông tin hữu ích dành riêng cho bạn & luôn luôn miễn phí!