Dịch vụ kiểm toán tài chính

Kế toán Xuân Nhi liên kết hợp tác với các đơn vị kiểm toán uy tín, nhiều kinh nghiệm nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính.

Banner dịch vụ kiểm toán

Nội dung công việc

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích quyết toán thuế; đấu thầu công trình; quản trị doanh nghiệp; vay vốn ngân hàng…
  • Soát xét báo cáo tài chính, hoặc theo các thủ tục thỏa thuận trước.
  • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ.
  • Kiểm toán cho các mục đích đặc biệt.

Mục tiêu của cuộc kiểm toán hướng tới ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính; phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên đánh giá rủi ro cho phép cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao nhưng tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Kiểm toán viên của chúng tôi sẽ kết hợp các chuẩn mực chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến với khả năng phân tích sâu sắc của mình về rủi ro kinh doanh của khách hàng để thực hiện kiểm toán phù hợp và hiệu quả.

Đăng ký dịch vụ kiểm toán tài chính