Dịch vụ quyết toán thuế

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập với mục đích là truy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp tuy nhiên để thực hiện một cách chính xác, kịp thời các nghiệp vụ trên không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.

Thấu hiểu điều đó, Kế toán Xuân Nhi cung cấp cho khách hàng dịch vụ Quyết toán thuế trọn gói, không phát sinh bất kỳ thêm chi phí nào.

Khách hàng có thể đăng ký nhận tư vấn chi tiết và sử dụng dịch vụ theo form bên dưới

Banner dịch vụ quyết toán thuế

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Phân loại, kiểm tra chứng từ trước khi quyết toán thuế

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

 • Nhận chứng từ của doanh nghiệp về để thực hiện công việc.

 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

 • Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

 • Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ chứng từ gốc.

 • Lập các chứng từ ngân hang liên quan, các phiếu kế toán khác.

 • Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

 • Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Thiết lập hệ thống sổ sách

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

 • Lập sổ Nhật ký chung.

 • In bộ sổ sách chứng từ gồm:

 • Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán,

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

3. Cân đối lãi, lỗ, phân tích rủi ro

 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.

 • Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

4. Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ

 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu với các chủ doanh nghiệp. Nhưng với dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của Kế Toán Xuân Nhi, các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết và chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ để đảm bảo lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế.

Để đăng ký tư vấn về dịch vụ và nhận báo giá, quý khách vui lòng điền thông tin và form bên. Chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn trực tiếp trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký dịch vụ quyết toán thuế cuối năm