KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Giúp bạn trở thành một kế toán trưởng mà mọi doanh nghiệp khao khát”

Người đứng đầu bộ máy kế toán đó là kế toán trưởng. Trong khi công tác kế toán chính là một công cụ để quản lý kinh tế tài chính. Quy mô sản xuất kinh doanh của tổ chức , doanh nghiệp càng lớn và phát triển thì nội dung công tác kế toán càng mở rộng và càng quan trọng, và vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao. Khi đó trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu bộ máy kế toán của tổ chức hay doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Chính vì lẽ đó nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng cho tổ chức hay doanh ngiệp của mình là bắt buộc phải có. Với quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng thì nhu cầu nhân sự cho kế toán trưởng vô cùng lớn.

Banner dịch vụ kế toán tại Hưng Yên

MỤC TIÊU KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bổ sung, cập nhật và hệ thống kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán...

Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng

Được cấp bằng chứng chỉ kế toán trưởng do HVTC cấp, phôi bằng của BTC. Đây là điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng tại Doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Theo Thông tư của bộ tài chính, Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ học kế toán trưởng, bao gồm 11 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư
Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tín dụng

Ôn tập và thi kết thúc phần kiến thức chung.

Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán
Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp
Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ôn tập và thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

đối tượng tham gia lớp học kế toán trưởng

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

1. Thời gian khóa học: 2,5 tháng, học cuối tuần
2. Học phí: 2.500.000đ/01 học viên/ khóa học
3. Địa điểm: Thực hiện theo chỉ thị số 16 và chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và căn cứ vào diễn biến dịch bệnh do vậy hình thức học sẽ học trực tuyến.
4. Chứng chỉ cuối khóa: kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Kế toán trưởng (Là điều kiện để Bổ nhiệm Kế toán trưởng).
5. Cách thức đăng ký: Đăng ký thông tin ở bên để được hướng dẫn chi tiết cách thức nộp học phí và hồ sơ.