Thẻ BHYT điện tử

Từ năm 2020 thay thẻ BHYT giấy bằng thẻ BHYT điện tử

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, được Chính phủ ban hành. Theo đó, Chính phủ quy định chi tiết thời gian chậm nhất đến …

Từ năm 2020 thay thẻ BHYT giấy bằng thẻ BHYT điện tử Xem bài viết »