Hướng dẫn cài đặt token chữ ký số Viettel cho người mới

cài đặt chữ ký số

Sau khi bạn đã đăng ký gói dịch vụ chứng thư số Viettel. Công việc tiếp theo cần thực hiện là tiến hành cài đặt chương trình chữ ký số Viettel lên máy tính. Quy trình thực hiện như sau: Cài đặt chương trình quản lý USB TOKEN Để cài đặt chương trình quản lý Token, […]