Kế toán bán hàng và các công việc hàng ngày

kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng được coi là một trong những các kế toán có công việc nhẹ nhất, dễ nhất. Bạn chỉ cần biết chút kinh nghiệm về Excel, biết xem hóa đơn là làm được. Vậy toán bán hàng là gì? Công việc hàng ngày của kế toán bán hàng là gì? Hãy cùng […]