10 luật kế toán mới nhất bắt đầu có hiệu lực từ 2019

Luật kế toán mới nhất

Luật kế toán mới nhất bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhiều chính sách pháp luật bắt đầu có hiệu lực. Để không bị sảy ra những sai sót không đáng có, kế toán cần nắm rõ 10 chính sách pháp luật mới sau […]