10 luật kế toán mới nhất bắt đầu có hiệu lực từ 2019

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhiều chính sách pháp luật bắt đầu có hiệu lực. Để không bị sảy ra những sai sót không đáng có, kế toán cần nắm rõ 10 chính sách pháp luật mới sau đây! 1. Cập nhật mức lương tối thiểu vùng Ngày 16/11/2018 Chính phủ […]