Những quy định về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Những quy định về kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020

Năm 2020 đã đến rất gần. Bước sang năm mới cũng là thời điểm mà những thông tư mới về kế toán có hiệu lực. Bài viết này, Kế Toán Xuân Nhi xin chia sẻ những quy định về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Các kế toán và các doanh nghiệp cần […]