Những quy định mới áp dụng từ 01/01/2021

Quy định mới áp dụng từ 01/01/2021

Dưới đây là 56 quy định mới áp dụng từ 01/01/2021 mà doanh nghiệp và người lao động cần biết để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của mình. 1. 10 quy định mới về lương, thưởng Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được ép người lao động (NLĐ) dùng lương mua hàng […]