thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp). Các thủ tục, hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: 1- Thông báo …

Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Xem bài viết »