Mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ 05/12/2020

phạt vi phạm hành chính thuế

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020. Giới thiệu điểm mới Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) Theo đó, những điểm mới về mức xử phạt bao gồm: Tăng mức phạt tiền đối với hành vi […]