Câu hỏi thường gặp

CÂU HỎI CHUNG

Các dịch vụ của Kế toán Xuân Nhi bao gồm: 

  • Dịch vụ thành lập và giải thể công ty
  • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  • Dịch vụ quyết toán thuế
  • Dịch vụ báo cáo tài chính
  • Dịch vụ kiểm toán

Hiện tại Kế toán Xuân Nhi cung cấp các dịch vụ tại các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội. Ngoài ra còn có một số khách hàng tại Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Bạn có câu hỏi khác?