Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 2021

hợp đồng đặt cọc mua đất 2021

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm nhưng không bắt buộc thực hiện, nếu các bên mua bán đất có nhu cầu thì có thể sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất dưới đây, trong đó quy định về mức phạt cọc, cam kết của các bên. Mẫu hợp đồng đặt cọc mua […]