Quyền lợi của người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19

Quyền lợi khi nghỉ việc vì dịch covid-19

Với tình trạng hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí có những doanh nghiệp phải đóng cửa ngừng sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp cố gắng duy trì bằng cách cắt giảm nhân sự, hoặc cho […]