điều cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

9 điều cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

Theo thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119, từ ngày 1/11/2020 các Công ty, tổ chức và cá nhân bắt buộc phải chuyển sang dùng hoá đơn điện tử. Rất nhiều Doanh nghiệp đã và …

9 điều cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử Xem bài viết »