Tổng hợp thư viện tài liệu kế toán miễn phí, kế toán nào cũng cần

1. Tài liệu cần thiết cho việc thành lập công ty 1.1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần Thành phần hồ sơ, bao gồm:  PLI-4.docx: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp PLI-7.docx: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần PLI-8.docx: Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài PLI-10.docx: […]