Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 2021

hợp đồng đặt cọc mua đất 2021

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm nhưng không bắt buộc thực hiện, nếu các bên mua bán đất có nhu cầu thì có thể sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất dưới đây, trong đó quy định về mức phạt cọc, cam kết của các bên. Mẫu hợp đồng đặt cọc mua […]

[New 2021] Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ TỰ LÁI Số: ………… Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà […]