Các xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN

Các xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN

Trong bài viết này Kế toán Xuân Nhi sẽ giúp bạn các xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Nghị định 126/2020. Từ 05/12/2020, việc xác định kỳ khai thuế đối với tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN có nhiều điểm mới. Đặc biệt, NNT trả thu nhập […]

Những lưu ý khi kê khai thuế năm 2021

Lưu ý khi kê khai thuế năm 2021

Căn cứ các quy định hiện hành về kê khai thuế năm 2021, các kế toán cần lưu ý 3 điều sau đây khi kê khai thuế. 1. Lệ phí thuế môn bài: Người nộp thuế (NNT) phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 cho Cơ Quan Thuế chậm nhất là ngày […]