Kế toán thanh toán là gì? Công việc của kế toán thanh toán?

kế toán thanh toán

Nói đến kế toán thanh toán, bạn nghĩ về công việc của người quản lý, giữ và chi tiền của doanh nghiệp. Bạn có thể hình dung đây là một công việc khá đơn giản và dễ dàng. Công việc chỉ xoay quanh đến thu chi tiền. Vậy thực chất công việc của kế toán […]