[New 2021] Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ TỰ LÁI Số: ………… Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà […]