thuế

phạt vi phạm hành chính thuế

Mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ 05/12/2020

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020. Giới thiệu điểm mới Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) Theo đó, những điểm mới về mức xử phạt bao gồm: Tăng mức phạt tiền đối với hành vi …

Mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ 05/12/2020 Read More »

Miễn thuế môn bài khi thành lập doanh nghiệp 2020

Miễn thuế môn bài khi thành lập doanh nghiệp 2020

Thuế môn bài hiểu một cách đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài. Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, …

Miễn thuế môn bài khi thành lập doanh nghiệp 2020 Read More »