5 lý do doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kế toán thuế

Đã là một nhà kinh doanh, bạn phải tính toán chi tiết tiền đầu tư, tiền chi phí và lợi nhuận. Đối với các khoản chi phí, bạn phải cân đối hợp lý nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Thuê nhân viên kế toán hay thuê dịch vụ kế toán? Cái nào mang lại hiệu […]

Công việc của kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế phải làm những gì? Một người làm kế toán thuế phải có những chuyên môn gì? Hãy tìm hiểu qua bài viết này để biết câu trả lời nhé! Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các […]

Kế toán thuế là gì? Hiểu rõ về kế toán thuế

1. Khái niệm Kế toán thuế là công việc của kế toán. Nó đóng vai trò như là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước. Công việc của kế toán thuế giúp cho nhà nước quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần. Đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định. […]