kế toán

Những quy định về kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020

Những quy định về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Năm 2020 đã đến rất gần. Bước sang năm mới cũng là thời điểm mà những thông tư mới về kế toán có hiệu lực. Bài viết này, Kế Toán Xuân Nhi xin chia sẻ những quy định về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Các kế toán và các doanh nghiệp cần …

Những quy định về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 Read More »

Công việc của kế toán nội bộ

Công việc của kế toán nội bộ làm những gì tại doanh nghiệp?

Công việc của kế toán nội bộ là làm những gì ở các doanh nghiệp? Với mỗi doanh nghiệp, quy mô và cách thức tổ chức hoạt động khác nhau. Do vậy kế toán nội bộ cũng có những công việc khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì cũng có những điểm chung, điểm …

Công việc của kế toán nội bộ làm những gì tại doanh nghiệp? Read More »